^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga Iwsza Aktow Stanu Cywilnego Gminy Starozakonnych w Kazimierzu przy Krakowie zamieszkałych obeymuiąca. Akta Małzeństw Rozwodów i Zapowiedzi. na rok 1815

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 39
- brak danych -
1815

1815 - 1815
polski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-11d
księga rękopis
dobry
116 - brak danych -
245x395 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 19
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -