^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakow Rok 1886

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 394
- brak danych -
1886

1886 - 1886
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-106, USC IZR M-115
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -