^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1886 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 395
- brak danych -
brak daty

1886 - 1886
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1886 r.]
- brak danych - USC IZR IM-10, USC IZR IM-11, USC IZR M-116
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
250x403 Tak
całkowicie J-12776
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -