^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmujaca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Kraków Rok 1887

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 400
- brak danych -
1887

1887 - 1887
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-107, USC IZR M-117
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -