^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1887 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 401
- brak danych -
brak daty

1887 - 1887
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1887 r.]
- brak danych - USC IZR IM-11, USC IZR IM-12, USC IZR M-118
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -