^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakow na rok 1889

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 412
- brak danych -
1889

1889 - 1889
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-109, USC IZR M-121
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
415x525 Tak
brak mikrofilmu
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -