^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1889 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 413
- brak danych -
brak daty

1889 - 1889
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1889 r.]
- brak danych - USC IZR IM-13, USC IZR IM-14, USC IZR M-122
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
253x403 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -