^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1890

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 418
- brak danych -
1890

1890 - 1890
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-110, USC IZR M-123
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
420x525 Tak
brak mikrofilmu
także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -