^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1890 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 419
- brak danych -
brak daty

1890 - 1890
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1890 r.]
- brak danych - USC IZR IM-14, USC IZR IM-15, USC IZR M-124
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
250x403 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -