^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1891 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 425
- brak danych -
brak daty

1891 - 1891
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1891 r.]
- brak danych - USC IZR IM-15, USC IZR IM-16, USC IZR M-126
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
252x405 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -