^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1892. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 431
- brak danych -
brak daty

1892 - 1892
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1892 r.]
- brak danych - USC IZR IM-16, USC IZR IM-17, USC IZR M-128
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -