^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż.1893 r. IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 437
- brak danych -
brak daty

1893 - 1893
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1893 r.]
- brak danych - USC IZR IM-17, USC IZR IM-18, USC IZR M-130
księga rękopis
dobry
48 - brak danych -
250x403 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -