^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1894 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 443
- brak danych -
brak daty

1894 - 1894
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1894 r.]
- brak danych - USC IZR IM-18, USC IZR IM-19, USC IZR M-132
księga rękopis
do konserwacji
44 - brak danych -
250x403 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -