^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1895 r IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 449
- brak danych -
brak daty

1895 - 1895
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1895 r.]
- brak danych - USC IZR IM-19, USC IZR IM-20, USC IZR M-134
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
250x398 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -