^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1896 r IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 455
- brak danych -
brak daty

1896 - 1896
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1896 r.]
- brak danych - USC IZR IM-20, USC IZR IM-21
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
252x405 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -