^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1897 r. IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 461
- brak danych -
brak daty

1897 - 1897
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1897 r.]
- brak danych - USC IZR IM-21, USC IZR IM-22
księga rękopis
do konserwacji
44 - brak danych -
250x405 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -