^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1898

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 466
- brak danych -
1898

1898 - 1898
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-118
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
425x520 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -