^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1898 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 467
- brak danych -
brak daty

1898 - 1898
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1898 r.]
- brak danych - USC IZR IM-22, USC IZR IM-23
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
250x400 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -