^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza Akt Stanu Cywilnego w Gminach Miasta Wolnego Krakowa dla Starozakonnych Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów w Roku 1816tym

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 47
- brak danych -
1816

1816 - 1816
polski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-15d
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -