^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1899. IV. Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 473
- brak danych -
brak daty

1899 - 1899
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1899 r.]
- brak danych - USC IZR IM-23, USC IZR IM-24
księga rękopis
dobry
56 - brak danych -
250x404 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -