^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1901

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 484
- brak danych -
1901

1901 - 1901
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-121
księga rękopis
dobry
60 - brak danych -
420x515 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -