^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1901 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 485
- brak danych -
brak daty

1901 - 1901
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1901 r.]
- brak danych - USC IZR IM-25, USC IZR IM-26
księga rękopis
dobry
44 - brak danych -
250x404 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -