^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1816 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 49
- brak danych -
1816

1816 - 1816
polski
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1953, USC IZR M-16
luzy rękopis
dobry
104 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -