^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1902 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 491
- brak danych -
brak daty

1902 - 1902
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1902 r.]
- brak danych - USC IZR IM-26, USC IZR IM-27
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
250x404 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -