^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1904 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 502
- brak danych -
brak daty

1904 - 1904
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1904 r.]
- brak danych - USC IZR IM-27, USC IZR IM-29
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
254x404 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -