^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akt Małzenstwa i Zapowiedzi Xięga I. dla Gmin X. i XI Miasta Wolnego Krakowa na Rok 1817

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 52
- brak danych -
1817

1817 - 1817
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M 1955, USC IZR M-17
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
239x368 Tak
całkowicie J-1783
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -