^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1907 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 521
- brak danych -
brak daty

1907 - 1907
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1907 r.]
- brak danych - USC IZR IM-30, USC IZR IM-32
księga rękopis
dobry
52 - brak danych -
250x404 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -