^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akt Małzeństwa i Zapowiedzi Xięga II. dla Gmin X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa. na Rok 1817

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 53
- brak danych -
[1816] 1817

1816 - 1817
polski
[Księga zapowiedzi, małżeństw]
- brak danych - USC IZR M-17d
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 25
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -