^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1909. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 533
- brak danych -
brak daty

1909 - 1909
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1909 r.]
- brak danych - USC IZR IM-32, USC IZR IM-33
księga rękopis
dobry
68 - brak danych -
253x394 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -