^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1910

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 538
- brak danych -
1910

1910 - 1910
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-130
księga rękopis
dobry
80 - brak danych -
410x525 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -