^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1911 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 545
- brak danych -
brak daty

1911 - 1911
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1911 r.]
- brak danych - USC IZR IM-34, USC IZR IM-35
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -