^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Slubow Synagogi Kaźmierskiey 1817-1838

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 55
- brak danych -
1817-1838

1817 - 1838
polski
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1957, USC IZR M-19
księga druk rękopis
po konserwacji
182 - brak danych -
240x378 Tak
całkowicie J-1784
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -