^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga obejmująca wpisy małżeństw Izraelitów w okręgu metrykalnym Krakowskim na rok 1912

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 550
- brak danych -
1912

1912 - 1912
polski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR M-132
księga maszynopis rękopis
dobry
88 - brak danych -
420x520 Tak
brak mikrofilmu
także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -