^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż. 1912 r IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 551
- brak danych -
brak daty

1912 - 1912
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1912 r.]
- brak danych - USC IZR IM-35, USC IZR IM-36
księga rękopis
dobry
100 - brak danych -
250x394 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -