^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Małż 1913 r. IV Mojż.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 557
- brak danych -
brak daty

1913 - 1913
polski
[Indeks do księgi małżeństw z 1913 r.]
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
100 - brak danych -
245x395 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -