^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Xięga II. Akt Stanu Cywilnego obeymująca Akta Małżeństw Zapowiedzi i Rozwodów. Osob Wyznania Moyzesowego w Gminie VI. X. i XI. M. W. Krakowa. Zamieszkałych na Rok 1818

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 59
- brak danych -
[1817] 1818

1817 - 1818
polski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-20d
księga rękopis
dobry
138 - brak danych -
245x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 29
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -