^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego dla osób Wyznania Moyzesowego w Kazimierzu przy Krakowie zamieszkałych przez Stanisława Dudzicza Urzędnika Stanu Cywilnego na. Rok 1811. redagowane. Volumen I. Aktów Małżeństw i Rozwodów z Allegatem 1811

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
[1810] 1811

1810 - 1811
polski
hebrajski
[Księga małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 1924, USC IZR M-2
księga rękopis
dobry
360 - brak danych -
235x372 Tak
całkowicie J-1776
indeks s. 27
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -