^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Allegata do Aktow Małzenstwa w Roku 1818 w Gminie VI. X. I XI. Miasta Wolnego Krakowa nastąpionych

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 60
- brak danych -
[1817] 1818

1817 - 1818
polski
niemiecki
hebrajski
[Alegata]
- brak danych - M 1960, USC IZR M-21
luzy rękopis
dobry
262 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -