^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Małzenstwa i Zapowiedzi Gmin VI. X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa dla Starozakonnych

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 63
- brak danych -
[1818] 1819

1818 - 1819
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M 1962, USC IZR M-22
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -