^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Małzenstwa i Zapowiedzi Gmin VI. X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa dla Starozakonnych. w Roku 1819tym

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 64
- brak danych -
1819

1819 - 1819
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw]
- brak danych - USC IZR M-22d
księga rękopis
dobry
68 - brak danych -
230x355 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 51-52
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -