^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1819 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 65
- brak danych -
[1818] 1819

1818 - 1819
polski
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1963, USC IZR M-23
luzy rękopis
po konserwacji
504 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
16 17 18 19

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -