^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga I. Akt Stanu Cywilnego obeymująca. Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. i XI. Miasta Wolnego Krakowa. na1820. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 68
- brak danych -
[1819] 1820

1819 - 1820
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 1965, USC IZR M-24
księga rękopis
dobry
98 - brak danych -
246x376 Tak
całkowicie J-1787
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -