^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga II. Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. i XI Miasta Wolnego Krakowa. na 1820. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 69
- brak danych -
[1819] 1820

1819 - 1820
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-24d
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 43-44
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -