^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

1811. Volum: I. Rożnych Aktów do Aktow Małżeństw Urzędnikowi Stanu Cywilnego dla Osób Wyznania Moyzesowego w Kazmierzu przy Krakowie ustanowionemu, przez Strony Akta zawierające w Roku 1811. składanych

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
[1810] 1811

1810 - 1811
polski
niemiecki
hebrajski
[Alegata]
- brak danych - M 1927, USC IZR M-3
wiązane rękopis
dobry
208 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -