^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1820 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 70
- brak danych -
[1818-1819] 1820

1818 - 1820
polski
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1967, USC IZR M-25
luzy rękopis
dobry
424 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
13 14 15 16

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -