^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga II. Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. XI Miasta Wolnego. Krakowa na Rok 1821

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 76
- brak danych -
[1820] 1821

1820 - 1821
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-26d
księga rękopis
dobry
112 - brak danych -
245x365 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 57-58
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -