^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1821 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 77
- brak danych -
[1817, 1820] 1821 [1822]

1817 - 1817
1820 - 1822
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1971, USC IZR M-27
luzy rękopis
dobry
506 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
7 8 9 10 11
...
16 17 18 19

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -