^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów. między Osobami Starozakonnemi Gminy VI X. i XI Miasta Wolnego Krakowa. na Rok 1822

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 82
- brak danych -
[1821] 1822

1821 - 1822
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 1973, USC IZR M-28
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 57-58
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -