^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. XI Miasta Wolnego Krakowa na Rok: 1822

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 83
- brak danych -
[1821] 1822

1821 - 1822
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-28d
księga rękopis
dobry
92 - brak danych -
255x405 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 57-58
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -