^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1822 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 84
- brak danych -
[1821] 1822

1821 - 1822
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1975, USC IZR M-29
luzy rękopis
dobry
706 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
12 13 14 15 16
...
25 26 27 28

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -